Blegindvej 39B

Tlf. 23 61 60 07

hsvv@outlook.dk

 

Vandkvalitet

Vores vand er helt rent. Der er hverken PFAS’er eller andre miljøfremmede stoffer.

 

 

Andelsselskabet Hørning Stationsbys Vandværk er stiftet som et andelsselskab den 15. juni 1934 og vandværket på Kildevej 1A blev taget i brug den 5. januar 1935. Det oprindelige vandværk blev den 15. februar 2015 erstattet af et nyt moderne vandværk på Blegindvej 39B. Værket har to boringer på ca. 60 meters dybde. Det oppumpede vand bliver iltet i to beholdere og renset for jern, mangan, arsen og ammonium ved gennemsivning i tre filtre. Det filtrerede vand ledes til en renvandsbeholdere under bygningen, inden det sendes ud i ledningsnettet af fire renvandspumper. Vandets hårdhed er 13 doH. Trykket i ledningerne er 4 bar, og det opretholdes af et trykforøgeranlæg. Der er tilladelse til oppumpning af 125.000 m3 om året. Der blev udpumpet 97.145 m3 i 2023, og der blev afregnet 95.939 m3 efter målere, svarende til et vandspild i ledningsnettet på 1,2 %. Der var 855 andelshavere ved udgangen af 2023.

Webløsning af Feng Shui Webdesign