Hørning Stationsby´s Vandværk

Andelsselskabet Hørning Stationsby´s Vandværk er stiftet som et andelsselskab den 15. juni 1934 og taget i brug den 5. januar 1935. I 2015 blev det oprindelige vandværk erstattet af et nyt moderne vandværk med beliggenhed på Blegindvej.

Værket har to boringer på ca. 60 meters dybde. Det oppumpede vand bliver iltet og renset for jern og mangan ved gennemsivning i fire åbne filtre. Det filtrerede vand ledes til en renvandsbeholder under bygningen, inden det sendes ud i ledningsnettet af fire renvandspumper.

Trykket i ledningerne er 4 bar, og det opretholdes af et trykforøgeranlæg. Der er tilladelse til oppumpning af 90.000 m3 om året. der blev udpumpet 68.087 m3 i 2015, og der blev afregnet 65.681 m3 efter målere, svarende til et vandspild i ledningsnettet på 3,5%. Der var 582 andelshavere ved udgangen af 2015.

Webløsning af Feng Shui Webdesign